Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā

Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā


Pakalpojuma nosaukumsDzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Pakalpojuma apraksts

Carnikavas novada pašvaldība nodrošina finansiālu atbalstu Carnikavas novadā dzīvojošo trūcīgo un maznodrošināto personu (ģimeņu) kurināmā iegādei un rēķinu nomaksai.

Sociālais dienests piešķir dzīvokļa pabalstu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (atsevišķi dzīvojošai personai), kas dzīvo atbilstoši norādītai adresei, kura ir arī deklarētās dzīvesvietas adrese. 

Dzīvokļa pabalsts naudā tiek aprēķināts, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu.
Malka (6 kubikmetri) tiek klientam tiek piegādāta pēc pozitīva Sociālā dienesta lēmuma.

Pārsūdzības iespējas:

  1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
    2. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums;
  • pakalpojuma sniedzēja izsniegtie rēķini.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered