Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās

Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās


Pakalpojuma nosaukumsSkolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Pakalpojuma apraksts

Skolēnu nodarbinātības vasaras brīvdienās mērķis ir piedāvāt skolēniem iegūt darba pieredzi, pamatprasmes un iemaņas, bet uzdevums -  dot iespēju  lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties darbā uz noteiktu laiku.

Pakalpojuma saņēmējs: Carnikavas novadā deklarētie skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādā divas nedēļas, nepārsniedzot 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību LR noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Inga Visocka, sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
inga.visocka@carnikava.lv, tālrunis – 20235386, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Skolēnam  no 1.aprīļa līdz 31.maijam jāiesniedz Carnikavas novada domes Sociālajā dienestā:
• aizpildīts iesniegums (PDF) ar viena no vecākiem (vai aizbildņa) parakstītu atļauju par bērna nodarbināšanu vasaras brīvlaikā;
• ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;
• pases vai dzimšanas apliecības kopija;
• bērna bankas konta numurs.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered