Aprūpe mājās


Pakalpojuma nosaukumsAprūpe mājās
Pakalpojuma apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina Sociālais dienests.
Aprūpi mājās var saņemt:Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējuši veci cilvēki, bērni invalīdi, pieaugušie invalīdi, kā arī personas, kuram slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt mājas darbus un personisko aprūpi.
Pašvaldības apmaksātu aprūpi piešķir personām (trūcīgām un maznodrošinātām).
Gadījumos, kad persona neatbilst minētajiem kritērijiem, līgumu par aprūpi slēdz un samaksu par aprūpi veic aprūpējamā persona vai tās likumīgie apgādnieki.

Pakalpojumu saņemšana:
Pabalstu izmaksā Carnikavas novada dome pēc Sociālā dienesta lēmuma. 

Pārsūdzības iespējas: 

  • Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
  • Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Maruta Ivanova, sociālā aprūpētāja
maruta.ivanova@carnikava.lv, tālrunis – 26602615, 67993543, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered