Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana


Pakalpojuma nosaukumsNekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana
Pakalpojuma apraksts

Carnikavas novada pašvaldības Finanšu vadības nodaļa par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Carnikavas novada pašvaldību.

Atbildīgā iestāde

Finanšu vadības nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ilga Balode, Nodokļu speciāliste.
ilga.balode@arnikava.lv, tālrunis – 67993418, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Juridiskām personām – papildus komersanta apliecība.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Nekustamais īpašums

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered