Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Kultūras un mākslas finansiālais atbalsts

Kultūras un mākslas finansiālais atbalsts


Pakalpojuma nosaukumsKultūras un mākslas finansiālais atbalsts
Pakalpojuma apraksts

Carnikavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālais atbalsts tiek nodrošināts, lai sekmētu novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, to popularizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī māksliniecisko kolektīvu radošo aktivitāti un dalību kultūras aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.
Finansiālais atbalsts tiek piešķirts:
• dalībai konkursos un festivālos Latvijā un ārvalstīs;
• kultūras un mākslas pasākumu organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

Finansiālais atbalsts tiek ieskaitīts iesniedzēja norādītajā bankas kontā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Elita Terentjeva, Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja
elita.terentjeva@carnikava.lv,
tālrunis uzziņām – 28615155, 67993590,
adrese – Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Iesniegums.
• Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu (rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).
• Finansiālajam atbalstam dalībai konkursā vai pasākumā iesniedz izdevumu tāmi, pretendentam adresētu uzaicinājumu vai nolikumu un citus dokumentus, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus iepriekšējā periodā.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 darba dienas

Kategorijas

Izglītība un kultūra

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered