Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Bērnu reģistrācija Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu reģistrācija Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādē


Pakalpojuma nosaukumsBērnu reģistrācija Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādē
Pakalpojuma apraksts

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.
Reģistru bērnu uzņemšanai iestādē veido vecāku (aizbildņu) pieteikumu reģistrācijas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu divās kārtās:

  1. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta, kā arī vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;
    2. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, bet kuru vecāku dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā vai bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Reģistrs ir publiski pieejams Carnikavas novada pašvaldības mājas lapā:  www.carnikava.lv un informācijas stendā iestādē.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Bērnus uzņemšanai iestādē reģistrē un reģistru aktualizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, pārbaudot tiešsaistes režīmā bērna un bērna vecāku (aizbildņa) deklarētās dzīvesvietas.
Sanita Pundiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sanita.pundina@carnikava.lv
tālrunis uzziņām – 29356344, 67992303, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Iesniegums (PDF,  WORD), kurā norādīts kādā privātajā izglītības iestādē vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu;
• Bērna dzimšanas apliecības kopija. 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 dienu

Kategorijas

Izglītība un kultūra

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered