Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa


Pakalpojuma nosaukumsVārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Pakalpojuma apraksts

Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kur tiek pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

71,14 euro - saskaņā ar  ''Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma'' 9.pantu.

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) Stacijas ielā 7, Carnikavā;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Pundiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sanita.pundina@carnikava.lv
tālrunis uzziņām – 28356344, 67992303,
adrese – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Dzimtsaraksti

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered