Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Valsts sociālās apdrošināšanas pieteikumu pieņemšana

Valsts sociālās apdrošināšanas pieteikumu pieņemšana


Pakalpojuma nosaukumsValsts sociālās apdrošināšanas pieteikumu pieņemšana
Pakalpojuma apraksts

Carnikavas domes Klientu apkalpošanas centrā iespējams iesniegt iesniegumus, kas adresēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pierīgas nodaļai.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrs

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Inga Tūna-Čaupala, Carnikavas novada domes vecākā referente, inga.caupala@carnikava.lv
Marina Ziemele, Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas speciāliste, marina.ziemele@carnikava.lv
tālrunis – 6799384, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (pēc vajadzības) PDF WORD:
• slimības pabalsta piešķiršanai;
• personas datu/ adreses maiņai;
• bērna piedzimšanas pabalstam;
• paternitātes pabalstam;
• maternitātes pabalstam;
• ģimenes valsts pabalstam;
• vecāku pabalstam/ bērna kopšanas pabalstam;
• apbedīšanas pabalsta piešķiršanai;
• vienreizējam pabalstam laulātajam piešķiršanai;
• klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas atlīdzības izmaksai. 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sadarbības līgums ar Carnikavas novada domi. 

Kategorijas

Administrācija

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered