Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana


Pakalpojuma nosaukumsTrūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pakalpojuma apraksts

Statusu piešķir personām, kuras:
• ir deklarēts Carnikavas novadā;
• personu ienākumi nepārsniedz katram ģimenes loceklim 128,06 EUR mēnesī;
• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašumi.
• nav noslēgti uztura līgumi;
• nav valsts apgādībā;
• ir darba spējīga persona, kas nestrādā, un reģistrējusies NVA.

Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam vai arī skaidrā naudā personai pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.

Pārsūdzības iespējas:

  • Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
  • Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, iesniegumam jāpievieno iztikas līdzekļu deklarāciju (izziņas, konta izraksti, citi ienākumi, ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības)

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered