Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana


Pakalpojuma nosaukumsCivilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
Pakalpojuma apraksts

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumu Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” 3. un 12.punktu - maksa ir 7,00 euro.

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) Stacijas ielā 7, Carnikavā;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Pundiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sanita.pundina@carnikava.lv
tālrunis uzziņām – 28356344, 67992303,
adrese – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums, kurā norādīta izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kuri pamato pieprasītās darbības veikšanas nepieciešamību.
    2. Personas apliecinošs dokuments.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Dzimtsaraksti

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered