Izziņa par jaunbūvēm


Pakalpojuma nosaukumsIzziņa par jaunbūvēm
Pakalpojuma apraksts

Pamatojoties uz būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums, jaunbūves (iesākts būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Carnikavas novada Būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādis 

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļa (Bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ainārs Grikmanis, Būvvaldes vadītājs
ainars.grikmanis@carnikava.lv, tālrunis – 27878190, 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:
• zemesgrāmatu apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
• zemes robežu plāna kopija;
• inventarizācijas lietas kopija;
• būvprojekts;
• būvatļauja.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas, ja iesniegti visi dokumenti

Kategorijas

Būvniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Pielikums
2_1_Izziņa par jaunbūvēm_pielikums.docx 1.1
Ievietojis Administrator 17.07.2015 13:30 (14.6kb)

Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered