Dzīvesvietas deklarēšana


Pakalpojuma nosaukumsDzīvesvietas deklarēšana
Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Personai ir pienākums dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldībā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļā maksas par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4.28 euro.

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) Stacijas ielā 7, Carnikavā;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Dzīvesvietas deklarēšana ar e-pakalpojumu www.latvija.lv  ir bez maksas    

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Pundiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sanita.pundina@carnikava.lv
tālrunis uzziņām – 28356344, 67992303,
adrese – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Deklarējot dzīvesvietu Dzimtsarakstu nodaļā:

 1. Dzīvesvietas deklarācija – jāiesniedz oriģināls;
  2. Personas pase – jāuzrāda oriģināls;
  3. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīgu bērna dzīvesvietu, un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgas personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls;
  4. Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;
  5. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
  6. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.

Deklarējot  dzīvesvietu elektroniski www.latvija.lv:

 1. Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
  2. Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
  3. Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
  4. Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 darba diena

Kategorijas

Dzimtsaraksti

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered