Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana


Pakalpojuma nosaukumsDeklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Pakalpojuma apraksts

Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem. Pēc šo ziņu pārbaudes un Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļas lēmumu pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas:
• ja personai zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu;
• ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.

Ja iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, tā triju darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo attiecīgajai personai, ka tās sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, nosūtot lēmumu uz deklarēto dzīvesvietu.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Pundiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sanita.pundina@carnikava.lv
tālrunis uzziņām – 28356344, 67992303, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.

Kategorijas

Dzimtsaraksti

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered