Darbs ar ģimenēm ar bērniem


Pakalpojuma nosaukumsDarbs ar ģimenēm ar bērniem
Pakalpojuma apraksts

Palīdzība un atbalsts  krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem sociālo problēmu risināšanā, risku izvērtēšana katram ģimenes loceklim no sociālā riska ģimenēm, personu resursu attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personu attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem, bērnu emocionālās audzināšanas programmu vadīšana vecākiem.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Inga Visocka, Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
inga.visocka@carnikava.lv, tālrunis – 20235386, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums;
    2. personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotajai personai – pilnvara.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

Pēc iespējas ātrāk, bet nepārsniedzot 30 darba dienas.

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered