Būves atjaunošana


Pakalpojuma nosaukumsBūves atjaunošana
Pakalpojuma apraksts

Būves atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikti funkcionālie vai tehniskie uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ainārs Grikmanis, Būvvaldes vadītājs
ainars.grikmanis@carnikava.lv, tālrunis – 27878190, 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:
• Apliecinājuma karte 3 eksemplāros;
• Ieceres dokumentācija 3 eksemplāros;
• Paskaidrojuma raksts;
• Atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādāts telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;
• Būves vai telpu grupas aktuālās inventarizācijas lietu kopija;
• Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
• Mainīto inženiertīklu pievadu shēma, ja mainīti inženiertīklu pievadi;
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamajā kultūras pieminekļu teritorija vai tā aizsardzības zonā esošā būvē.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas, ja iesniegti visi dokumenti

Kategorijas

Būvniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Pielikums
3_1_Būves atjaunošana_pielikums.docx 1.1
Ievietojis Administrator 17.07.2015 13:43 (40.5kb)

Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered