Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām


Pakalpojuma nosaukumsBērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

  1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis.
    2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
    3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai.
    4. Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu);
• Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
• Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 dienas

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Pielikums
0_1_iesnieguma veidlapa.docx 1.1
Ievietojis Administrator 17.07.2015 11:36 (20.8kb)

Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered