Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās


Pakalpojuma nosaukumsAtļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās
Pakalpojuma apraksts

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Carnikavas novada pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos.

Atļauju var saņemt tikai tie komersanti, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai.

Atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.
Pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās (vienas diennakts), par īslaicīgu ielu tirdzniecību publisku pasākumu laikā un vietā. – 4,27 EUR.

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Atļaujas izsniedz Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
Dokumentus pieņem Klientu apkalpošanas centrā.
Adrese – Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums PDF WORD, iesniegumam jāpievieno:
• speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un tās pielikumu kopijas;
• rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja (izņemot, ja pasākuma rīkotājs ir Carnikavas novada pašvaldība).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Kategorijas

Tirdzniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered