Aizbildnība


Pakalpojuma nosaukumsAizbildnība
Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
• bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
• bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības;
• bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
• bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
• abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
• radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:
• Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 dienas

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Pielikums
0_1_iesnieguma veidlapa.docx 1.1
Ievietojis Administrator 17.07.2015 11:32 (20.8kb)

Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered