Ārpusģimenes aprūpe


Pakalpojuma nosaukumsĀrpusģimenes aprūpe
Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma īss apraksts Pakalpojums ietver:

 1. Bērna ievietošana audžuģimenē:
  • Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
  • Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa piešķiršanu;
  • Bāriņtiesa lemj par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.
  2. Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā:
  • Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
  Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:

 1. Par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
  • ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls);
  • narkologa atzinums (oriģināls);
  • psihiatra atzinums (oriģināls).
  2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
  • apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (kopija).
  3. Ievietojot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē:
  • bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu vecāku veselības stāvokļa dēļ).
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 dienas

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Pielikums
0_1_iesnieguma veidlapa.docx 1.1
Ievietojis Administrator 17.07.2015 10:52 (20.8kb)

Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered