Apliecinājumu izdarīšana


Pakalpojuma nosaukumsApliecinājumu izdarīšana
Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
• Apliecina darījumu, ja to slēdz Carnikavas novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro.
• Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kop-īpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Carnikavas novada teritorijā.
• Ieraksta testamentu grāmatā Carnikavas novada iedzīvotāju testamentus, pie-ņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtī-bas), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).
• Apliecina Carnikavas novada iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus.
• Apliecina Carnikavas novada iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem.
• Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu.
• Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo Carnikavas novada teritorijā.
• Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo Carnikavas novadā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem 

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (Bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 diena

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered