Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana


Pakalpojuma nosaukumsApliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Pakalpojuma apraksts

Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.
Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku gādības, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  1. Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bāriņtiesai jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm);
    2. Pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes izziņa ar ierakstu par sekmīgu mācību vielas apguvi. 
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 dienas

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered