Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana

Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana


Pakalpojuma nosaukumsĀrpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana
Pakalpojuma apraksts

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemt augļu kokus un kokus, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darba sākšanas jāsaņem p/a „Carnikavas Komunālserivss” izsniegta atļauja.

Atbildīgā iestāde

Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Rita Tjarve, Vides un darba aizsardzības speciāliste
rita.tjarve@carnikava.lv, komunalserviss@carnikava.lv, tālrunis – 67993391 vai 67993705, adrese – Stacijas iela 7, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (PDF WORD), kuram jāpievieno:

  1. Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija;
    2. Zemes gabala robežu plāna kopija;
    3. Ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500);
    4. Pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona) vai kopīpašnieku lēmums.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

20 darba dienas – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, 10 darba dienas – pārējos gadījumos.

Kategorijas

Komunālserviss

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered