Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Apbedīšanas atļaujas saskaņošana Carnikavas novada kapsētā

Apbedīšanas atļaujas saskaņošana Carnikavas novada kapsētā


Pakalpojuma nosaukumsApbedīšanas atļaujas saskaņošana Carnikavas novada kapsētā
Pakalpojuma apraksts

Kapsēta ir paredzēta mirušo Carnikavas novada iedzīvotāju apbedīšanai, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novads. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni, mazbērni utt.) vai sāņu līnijas (brāļi, mākas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Carnikavas novada kapsētā iespējama uz motivēta iesnieguma pamata, ja kapa vietas nomnieks ir saņēmis Carnikavas novada pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet izveidotajos ģimenes kapos – bez saskaņojuma.

Atbildīgā iestāde

Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Izcenojumi saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi" 

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Valentīna Liepiņa, kapu pārzine
tālrunis – 67993705, 29638837

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (PDF WORD), uzrādot dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību.
Kremācijas gadījumā jāuzrāda pelnu urnas pavadvēstule.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 darba diena

Kategorijas

Komunālserviss

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered