Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Arhīva nodaļas materiālu, kopiju izgatavošana un izsniegšana

Arhīva nodaļas materiālu, kopiju izgatavošana un izsniegšana


Pakalpojuma nosaukumsArhīva nodaļas materiālu, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Pakalpojuma apraksts

• Iepazīšanās ar Arhīva nodaļas materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana;
• Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no domes Arhīva fondos esošajiem dokumentiem;
• Iekšējo normatīvo aktu, lēmumu un rīkojumu kopiju, domes sēžu protokolu izrakstu;
• Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no domes lietvedībā esošajiem sarakstes dokumentiem.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Klientu apkalpošanas centrs

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Saskaņā ar 25.05.2011.Carnikavas novada domes saistošie noteikumiem Nr. CND/SN/2011/12 Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām:
• novada domes lēmumi, to izraksti, noraksti, protokolu izraksti (attiecas arī uz domes komiteju lēmumiem un protokoliem, kā arī saistošajiem noteikumiem) - 7,11 EUR;
• citi domes izsniegtie oficiālie dokumenti, tai skaitā to izraksti, noraksti un apliecinātas kopijas. – 2,85 EUR (par katru lappusi).
 

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) Stacijas ielā 7, Carnikavā;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Inga Tūna-Čaupala, Carnikavas novada domes vecākā referente, inga.caupala@carnikava.lv
Marina Ziemele, Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas speciāliste, marina.ziemele@carnikava.lv
tālrunis – 6799384, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums PDF WORD

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Administrācija

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered